Skip to content

Gerakan Islam & Politik Perubahan – Siddiq Fadzil (Bacaan ‘Mandatori’ buat Islamist Kontemporari!)

September 10, 2015
Gerakan Islam dan politik perubahan – Siddiq Fadzil

Published: 10 September 2015 12:11 PM (TMI)

Islam tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan.

Demikianlah hakikat gerakan Iqra’ yang mengawal kebangkitan Islam, revolusi intelektual berintikan kesedaran tauhid yang menghasilkan keberanian bersikap — menolak kebatilan dan kezaliman, dan berhujung dengan kepatuhan mutlak kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa (kalla la tuti‘hu wa ‘sjud wa ‘qtarib).

Dalam kaitan inilah perlunya kita melihat semula tarbiyah harakiyah sebagai proses merubah diri (al-taghyir al-nafsiy) yang tidak terhenti sebatas otak, tetapi harus meliputi watak dan akhlak.

Gerakan Islam akan kehilangan wibawa, kredibiliti dan keberkatan apabila para kader aktivisnya gagal menepati ciri-ciri ilmuan berakhlak mulia.

Justeru, gerakan Islam tidak boleh gagal mendidik para kadernya dengan mujahadah melawan sifat egois, angkuh, tamak, dan tidak berdisiplin.

Al-taghyir al-nafsiy, perubahan pedalaman diri (jiwa dan minda, otak dan watak) adalah pra-syarat kebangkitan dan perubahan yang tidak dapat dikompromi.

Untuk menjawab cabaran zaman yang sentiasa berkembang dan berubah, gerakan Islam memerlukan tahap kompetensi keilmuan yang tinggi, di samping daya fikir yang memungkinkannya melakukan ijtihad kolektif (al-ijtihad aljama‘iy) menangani pelbagai isu kontemporari.

Keterikatan dengan sumber-sumber rujukan klasik, tanpa keupayaan memahami perubahan realiti zaman dan lingkungan, akan menjadikan gerakan Islam tidak relevan.

Untuk melaksanakan misi perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, gerakan Islam perlu menguasai fiqh al-taghyir (fiqh perubahan) agar matlamat dapat dicapai tanpa harus menciptakan masalah-masalah yang tidak teratasi.

Memang kita harus mengakar pada turath khazanah keilmuan silam, tetapi ia harus dipadukan dengan ilmu kontemporari, di samping pemikiran dan perancangan strategik.

Dengan demikian gerakan Islam akan dapat melaksanakan misi Islamisasinya dengan bijaksana, berhikmah dan penuh kearifan, serta berdasarkan urutan keutamaan (fiqh al-awlawiyyat) yang tepat.

Politik perubahan dalam pengertian siyasat al-taghyir harus didasarkan pada fiqh al-waqi‘ atau kefahaman yang tepat dan mendalam tentang realiti yang ditangani.

Misi merubah realiti masa kini tidak akan terlaksana dengan hanya membolak-balik kitab-kitab fiqh tradisional al-Mawardiy, Abu Ya‘la atau Ibn Taymiyyah.

Memang karya-karya klasik mengandungi prinsip dan nilai yang universal dan merentas zaman, tetapi penerapannya tidak terlepas dari konteks realiti era pengkaryaannya. Justeru, yang ditangani adalah realiti atau waqi‘ zaman dan lingkungan para fuqaha’ silam, yang jelas berbeza daripada realiti masa kini.

Untuk memahami realiti masa kini kita memerlukan ilmu kontemporasi seperti falsafah, sejarah, kebudayaan, sosiologi, sains politik, ekonomi dan lain-lain yang terliput dalam pelbagai disiplin sains sosial dan humaniora.

Tradisi keilmuan yang tidak berorientasi waqi‘ masa kini tidak mungkin dapat memberikan jawapan dan penyelesaian dengan tepat dan tuntas. Bagaimana mungkin menyikapi pemerintah dan politik masa kini berdasarkan fiqh zaman sebelum mengenal demokrasi.

Kebebasan bersuara, hak membangkang, berhimpun dan berdemonstrasi adalah bahagian daripada proses demokrasi yang pada asasnya tidak bertentangan dengan Islam.

Kebelakangan ini kita sering terganggu dengan suara-suara yang mengharamkan hak-hak demokratik tersebut, fatwa-fatwa yang didasarkan pada pendapat ulama silam yang dipetik secara selektif untuk disesuaikan dengan kecenderungan politik dan afiliasi kepartian “ulama/mufti” yang berkenaan.

Fatwa adalah ilmu dan sekali gus amanah, bukan nafsu mengampu majikan. Warisan fiqh politik Islami harus difahami secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya dimensi sam‘an wa ta‘atan (dengar dan patuhnya) sahaja, tetapi juga dimensi oppositional revolusionernya (al-janib al-thawriy al-inqilabiy li al-fiqh al-Islamiy).

Bagi gerakan Islam, membangkang tidak bererti menanggang, dan mendebat tidak bererti menjebat; kita bukan keturunan Si Tanggang, dan bukan juga waris Hang Jebat.

Segala yang kita lakukan (membangkang dan mendebat) adalah pelaksanaan tanggungjawab dakwah: amar makruf nahi mungkar yang merupakan salah satu teras ajaran Islam.

Sebagaimana yang ditegaskan al-Imam al-Ghazaliy bahawa al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-munkar adalah al-qutb al-a‘zam fi al-din atau paksi utama agama, yang kerananya diutus para rasul dari zaman ke zaman.

Menyatakan pendapat — menyokong atau membangkang — adalah bahagian daripada amalan musyawarah (shura) yang wajib dilaksanakan pemerintah dan rakyat.

Memang dalam istilah shura terkandung makna saran dan teguran, sokongan dan bangkangan.

Berasaskan hakikat itulah Dr Muhammad Muhammad al-Qadiy dalam bukunya al-Siyasat al-Shar‘iyyah Masdaran li al-Taqnin bayna alNazariyyat wa al-Tatbiq mengatakan bahawa musyawarah dan pembangkangan adalah dua sisi mata wang yang sama (inna al-shura wa al-mu‘aradata wajhani li ‘umlatin wahidah…). (Al-Qadiy,M.M., 1989:653).

Demikianlah hak-hak demokratik seharusnya dipersepsikan dari perspektif fiqh kontemporari. – 10 September, 2015.

* Penulis ialah presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH).

* Ini ialah pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan The Malaysian Insider.
– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/gerakan-islam-dan-politik-perubahan-siddiq-fadzil#sthash.OCPOLkgZ.dpuf

Parti Amanah Rakyat tampil garap desakan dan harapan rakyat

September 3, 2015

Published: 3 September 2015 (TMI)

Genap 3 purnama, selepas “roadshow” pertama di Bakri, Muar, Johor, pada tanggal 16 Jun 2015, negara bakal menyaksikan pelancaran rasmi atau “official launching” sebuah parti politik Islam, pada tanggal keramat 16 September, 2015 ini.

Pada 31 Ogos, 2015 lalu, tarikh bersejarah dalam naratif sejarah negara-bangsa ini, sebuah NGO, Gerakan Harapan Baru (GHB) mengakhiri satu penantian umat dan rakyat. Ya, memilih membuat satu pemakluman bersamaan hari Merdeka dan selepas Bersih 4.0, yang hebat itu, bukan satu pilihan mudah. Takut tenggelam.

Namun, diukur di segi liputan akhbar cetak penguasa politik, serta lebih nyata lagi di media sosial milik rakyat, pimpinan GHB boleh menarik lafaz lega dan bersujud syukur.

Kegiatan melatari pemakluman

Memendekkan cerita, GHB mendahului usaha-usaha penubuhan parti ini, dengan memohon pendaftaran sebuah parti Islam baharu yang diberi nama Parti Progresif Islam (PPI).

Segala ikhtiar dibuat dalam rangka hak yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Memahami akan kesukaran untuk mendapatkan kelulusan sebuah parti baharu melalui pengalaman di dalam negara ini, maka kami memanfaatkan wadah politik sedia ada. Cabarannya bukan sedikit.

Allah permudahkan segala usaha awal ini dengan membuka hati-hati beberapa aktivis sebuah parti yang sudah agak lama dorman. Maka pada 31 Ogos lalu, GHB secara rasminya mengumumkan kami pun memutuskan untuk muncul melalui sebuah parti politik golongan pekerja dengan nama Pertubuhan Pekerja-Pekerja Malaysia atau “Parti Pekerja Malaysia” (Workers’ Party Malaysia).

Ada pun pindaan penggunaan nama dan logo Parti Amanah Negara dengan singkatan Amanah, akan kami kemukakan selepas ini kepada pihak Pendaftar Persatuan (RoS) kerana semua hal “meregularsasikan” parti ini telah kami lakukan. Dengan permulaan ini, ia sekali gus menampilkan sebuah lagi parti politik Islam di tanah air kita ini.

Latar belakang kelahiran parti politik Islam

Kelahiran wadah politik baru ini adalah tindak balas kami kepada pelbagai dimensi keresahan dan desakan rakyat akibat kemelut dan krisis yang menyelubungi negara.

Ketempangan tadbir-urus ekonomi serta kebejatan pengurusan kewangan negara terserlah dengan lambang kebobrokan pelbagai skandal besar 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Terkini adalah bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menjadi penerima “donations” paling mega dalam dunia.

Kegagalan mengurus khazanah kekayaan secara baik dan mapan meletakkan negara berhutang besar, hilang daya-saing serta susut nilai mata wang negara secara mendadak serentak menjadikan negara tidak lagi merupakan destinasi pilihan pelabur.

Rakyat pula terus dicekik dengan sistem cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang regresif dan lebih ganas membebankan golongan berpendapatan rendah dan rakyat teramai. Jurang kaya-miskin terus melebar.

Perbalahan dan api perkauman serta sensitiviti antara agama terus dibakar. Wadah-wadah politik dan NGO yang tidak memahami erti mengurus kepelbagaian serta nilai hakiki perpaduan, kedamaian dan kesejahteraan rakyat seperti dianjurkan syariat Islam merintangi erti dan tuntutan “mengongsi negara ini” atau ‘sharing the nation’.

Institusi-institusi kritikal negara gagal “menyemak-imbang” kuasa eksekutif yang terus-terusan memandulkan cabang judisiari dan legislative. Episod-episod keangkuhan pihak eksekutif amat ketara mutakhir ini. Ia tidak lagi perlu huraian.

Meneliti konstruk politik mutakhir

Peranan pembangkang dalam menyemak-imbang penguasa ditanggapi umum sebagai “berjaya dan berkesan”. Hakikat ini lebih ketara lagi apabila muncul sebuah ‘konstruk politik’ pasca pilihan raya umum ke-12 dan ke-13, yang bolehlah disebutkan sebagai sebuah pola “sistem 2-parti”.

Komitmen serta gandingan ketiga-tiga komponen parti pembangkang; Parti Islam SeMalaysia (PAS), Democratic Action Party (DAP) dan Parti Keadilan Rakyat (PKR) mampu menampilkan satu alternatif kerajaan dalam penantian atau ‘the government in waiting’.

Di peringkat negeri Pakatan Rakyat (PR) pernah memerintah 5 buah negeri pasca pilihan raya umum ke-12. Mengecap sokongan popular ke paras 52% seluruh persekutuan adalah bukti meyakinkan.

Gerakan dan politik Islam berhajatkan penerusan muafakat politik

Kini malangnya, PR sudah berakhir. Meskipun menjalankan beberapa tadbir-urus dalam negeri-negeri yang masih diperintah, hakikatnya PR sebuah koalisi politik sudah terkubur. Koalisi politik ditakrif dengan pemeteraian dasar-dasar bersama yang didukungi keyakinan dan komitmen serta iltizam oleh kesemua parti komponen koalisi.

Di peringkat negeri Pakatan Rakyat (PR) pernah memerintah 5 buah negeri pasca pilihan raya umum ke-12. Mengecap sokongan popular ke paras 52% seluruh persekutuan adalah bukti meyakinkan.

Gerakan dan politik Islam berhajatkan penerusan muafakat politik

Kini malangnya, PR sudah berakhir. Meskipun menjalankan beberapa tadbir-urus dalam negeri-negeri yang masih diperintah, hakikatnya PR sebuah koalisi politik sudah terkubur. Koalisi politik ditakrif dengan pemeteraian dasar-dasar bersama yang didukungi keyakinan dan komitmen serta iltizam oleh kesemua parti komponen koalisi.

Rentetan perbalahan yang panjang dan berliku-liku, memperlihatkan tahaaluf siyasi tidak dapat diteruskan. Berlatarbelakangkan ketempangan kepimpinan negara yang tersebut di atas dan dengan dinamik ‘kebrentakan’ yang berlaku dalaman Pakatan Rakyat, usaha untuk ‘mentajidkan’ atau menghidupkan koalisi atau tahaaluf, adalah antara ‘winning formula’ yang sangat penting dalam waqi’ atau realiti demografi politik negara ini.

Misi Islam yang syumul serta bertindak secara inklusif

Berteraskan seluruh dinamika ini, maka penampilan wadah baru ini yang menawarkan Islam sebagai “Rahmat kepada seluruh alam” akan lebih dirasai umat dan rakyat seluruhnya.

Islam yang syumul serta bertindak secara inklusif dengan tidak mengasing dan meminggirkan mana-mana segmen rakyat adalah penting. Semua berasa selamat dan damai di bawah naungan Islam ini. Tentunya, ia berbeza dari perjuangan yang ditanggapi tertumpu kepada perjuangan melindungi serta memenangkan kepentingan umat Melayu-Islam dalam konteks politik di negara ini.

Ia berbeza dengan ideologi nasionalisme Muslim atau ‘Muslim Nationalism’, yang mungkin dalam konteks negara-bangsa ini punya naratif perjuangan yang terwarna dan terangkum dalam erti dan penonjolan doktrin supremasi Melayu Islam atau ‘Malay-Muslim supremacist doctrine’. Sangat rumit dan bahaya kalau tidak dibuat kejelasan bagi Politik Islam. Keperluan kejelasan ‘Islam Yang Inklusivist’ (Islam Yang Merangkumi-Melidungi Semua) untuk mewujudkan perbezaan atau ‘tamayyuz’ (distinction) dari fahaman ‘Muslim Nationalism’ adalah wajar dan mendesak.

Di segi tawaran politik kepada semua, Islam mesti ditampilkan sebagai sistem untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan merentasi semua kaum, agama dan budaya, dan diangkat kembali dalam satu konstruk politik baharu ini. Ia terangkum secara jelas dalam tuntutan Firman Allah (Al-Maidah:6)..’…Jangan kebencian kamu terhadap mana-mana kaum atau pihak, menjadikan kamu tidak berlaku ‘Adil. Sebaliknya Berlaku ‘Adil kerana ia lebih hampir dengan Ketakwaan.’

Islam yang menampilkan naungan syariatnya secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip keadilan, kesaksamaan, kebertanggungjawaban dan ketelusan, mesti terus diperjuangkan oleh sebuah parti yang komited untuk menawarkan rahmat Ilahi. Jangan cemarkan kemurnian perjuangan dengan mengambil jalur pemikiran ‘Muslim Nationalism’ tambahan dengan pendekatan keras dan konfrontasi seolah-olah Islam dalam keadaan diserang atau ‘under siege’ dan orang Islam mesti bersatu untuk menentang pihak lain yang cuba merampas ketuanan Melayu-Islam. Mampukah perjuangan Islam ditampilkan dengan sifat ‘Rahmah dan Ihsan’ dan Syari’at Islam menaungi semua golongan, yang Islam dan bukan-Islam, kalau pemikiran dan sikap kita sarat dengan ‘kebencian’ dan ‘perseteruan’ ??

SIAPA GERAKAN HARAPAN BARU DAN PARTI AMANAH NEGARA INI?

Parti ini tidak mahu ditanggapi umum sebagai dari kelompok tertentu sahaja. Sebaliknya ia adalah takungan tenaga kepimpinan “seasoned” yang rentas seluruh kepimpinan umat dan masyarakat sivil yang terdiri NGO Islam bahkan bukan Islam, individu pemimpin masyarakat berserta tenaga anak-muda termasuk kepimpinan mahasiswa.

Parti ini adalah penggemblengan seluruh tenaga aktivis rakyat untuk mengangkat sebuah negara dan masyarakat Madani yang mendukung kedaulatan undang-undang atau as-Siyadah al-Qanuniyah dengan perhitungan maqasid syariah yang sentiasa akan mencorak dan mencerna dasar-dasar umumnya.

Tawaran penyelesaiannya kepada kemelut rakyat melingkungi aspek tadbir-urus ekonomi kewangan, sosial dan pendidikan, perhubungan kaum dan agama, alam sekitar dan pembangunan, seperti juga ia menekankan aspek pembangunan wanita dan anak-muda serta ihsan belas kepada golongan tua dan kurang upaya.

Amanah melangsungkan cita-cita politik Islam

Wadah politik Amanah yang didukung GHB ini adalah komited untuk meneruskan legasi perjuangan politik Islam yang ditunjukkan Almarhum Yusuf Rawa, Almarhum Fadhil Noor dan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat dalam menerokai ruang politik Islam yang amanah, progresif dan peduli.

Sejurus proses pengambilalihan wadah politik ini sempurna, maka akan kami usahakan bersama momentum perubahan politik atas dasar tahaluf yang jujur dan komited dalam perkara yang disepakati bersama rakan-rakan parti politik –DAP dan PKR, dengan penubuhan kembali Pakatan Rakyat 2.0

Komited dengan pembudayaan politik baharu, maka wadah politik ini akan terus berpaksi kepada politik yang berteraskan prinsip, ilmu pengetahuan dan akhlak. Amanah bersedia mewujudkan budaya mampu mengurus perbezaan dalam perlaksanaan prinsip hak bersuara dan tuntutan kesaksamaan seperti dianjurkan oleh Islam dan syariatnya bagi melahirkan sebuah masyarakat dan negara madani. – 3 September, 2015.

* Ini ialah pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan The Malaysian Insider. 

– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/opinion/dzulkefly-ahmad/article/parti-amanah-rakyat-tampil-garap-desakan-dan-harapan-rakyat#sthash.vaLV0sTP.dpuf

Parti Islam baharu dalam arus perdana – Shukur Harun

September 1, 2015

Published: 1 September 2015 | Updated: 1 September 2015 3:00 PM (TMI)

Shukur Harun

Penubuhan parti baharu di mana namanya akan diumumkan tidak lama lagi, iaitu anak kandung NGO Gerakan Harapan Baru (GHB) secara rasmi diumumkan semalam, bertepatan pada Hari Kemerdekaan 31 Ogos, tentunya mempunyai makna yang penting.

Pertamanya kerana ia didahului perhimpunan Bersih 4 yang mendapat sambutan luar biasa rakyat pelbagai kaum dan agama. Walaupun semuanya ini secara kebetulan, tetapi parti baharu ini memang mendukung cita-cita Bersih yang mahukan pilihan raya bersih, memperjuangkan demokrasi dan kebebasan serta keadilan.

Kedua, kelahirannya pada Hari Kemerdekaan, seperti suatu isyarat parti baharu ini sewajarnya mendukung sepenuhnya aspirasi kemerdekaan tanah air dengan segala maknanya.

Di sini, saya kira, dengan cita-cita parti baharu itu untuk memperjuangkan sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu padu akan meninggalkan jauh ke belakang fahaman perkauman dan segala ekstremis yang ditentang Islam sendiri.

Akar tunjang parti baru ini berasaskan Islam dalam makna yang lebih luas, terbuka dan demokratik sesuai dengan sifat Islam sebagai Rahmatan-Lil-Alamin, rahmat seluruh alam, yang bukan saja menaungi umat Islam, tetapi juga kepada bukan Islam. Di samping itu parti baharu ini akan berusaha membina integriti.

Wajah Islam syumul yang ditampilkan parti baru ini akan bersifat ramah dan mesra dengan semua pihak. Berusaha menambahkan sahabat dan mengurangkan musuh. Mengekalkan hubungan dengan pihak mana pun seperti yang apa dipesan oleh Nabi Muhammad:”Kamu mestilah mengekalkan hubungan dengan sesiapapun, walaupun hubungan itu sampai kepada peringkat seperti sehelai benang sutera.”

Ia mendukung pendekatan muwjahah silmiyah – politik santun – yang sangat sesuai dengan iklim politik dan budaya negara yang indah ini. Ketika berada di majlis penubuhan parti itu, saya terkenang allahyarham Ustaz Fadhil Noor dan Dtuk Nik Abd Aziz Nik Mat, di mana saya yakin, parti baharu ini akan meneruskan pendekatan politik Islam kedua-dua tokoh besar itu.

Sejak GHB diwar-warkan beberapa bulan lalu hinggalah tertubuhnya parti ini, sambutan dan harapan rakyat pelbagai kaum sangat tinggi kepadanya.

Walaupun ia dilemparkan dengan pelbagai penghinaan dan tuduhan pihak tertentu di mana tidak perlu diulang lagi di sini, namun parti ini nampaknya mendapat keyakinan pelbagai pihak akan kemunculannya sebagai parti yang teguh dan peramah.

Pendukung utamanya seperti Ustaz Haji Ahmad Awang (penasihat) dengan saf pimpinannya seperti Muhamad Sabu, Dr Dzulkefly Ahmad, Dr Mujahid Yusuf Rawa, Dr Maria Mahmud, Khalid Samad, Nizar Jamaludin, Izham Hashim, Hanipa Maidin, Datuk Wan Rahim, Aminolhuda Hasan dan ramai lagi sangat meyakinkan akan kejayaan parti baru ini.

Sambung di sini…
– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/opinion/a-shukur-harun/article/parti-baharu-dalam-arus-perdana#sthash.BMJKQ9KZ.dpuf

An open letter to PM @NajibRazak – Dzulkefly Ahmad

August 31, 2015

Permit me to remind you, Right Honourable Prime Minister (PM) that this is my third open letter since you took the helm of this much embattled and now failing nation.

By any reckoning, today is a crucial moment, as the tens of thousands Bersih 4 demonstrators waited yesterday in vain, for the PM to either graciously exit or confess of his “sins of omissions and commissions”.

Yet as time is quickly running out and as Bersih’s unprecedented-34-hour rally ended at when the clock strikes 12 on Merdeka Day, I am sending these messages to you in simple and an unambiguous terms.

Since you have fully utilised your constitutional power, alas, even going beyond, by usurping the power of others, as to deceitfully evade and dodge a proper investigation, I am taking this opportunity “to put you on trial”.

Continue reading here…

– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/an-open-letter-to-najib-dzulkefly-ahmad#sthash.67J4gH1Z.dpuf

Syabas dan Tahniah Rakyat Malaysia di BERSIH 4.0!

August 30, 2015

KENYATAAN MEDIA

Syabas dan Tahniah Rakyat Malaysia di BERSIH 4.0!

www.harapanbaru.net

1. Gerakan Harapan Baru terpanggil untuk memberi reaksi terhadap propaganda perkauman yang sedang ditiupkan bahawa himpunan #Bersih4 kurang mendapat penyertaan daripada orang Melayu.

2. Umum maklum bahawa himpunan #Bersih4 kali ini dianjur ditengah-tengah ugutan dan ancaman oleh pihak kerajaan BN yang mengisytiharkannya sebagai himpunan haram.

3. Kesemua saluran media perdana digunakan seluasnya dengan membawa hujah pemimpin, tokoh agama dan pihak berkuasa untuk menakut-nakut serta memomokkan rakyat khususnya orang Melayu agar tidak menyertai himpunan ini.

4. Kita juga tahu bahawa himpunan #Bersih4 kali ini tidak mendapat partisipasi secara penuh oleh semua komponen parti pembangkang apatah lagi dari parti-parti komponen barisan pemerintah, yang diharapkan pihak penganjur untuk turut terlibat.

5. Pada masa yang sama, suka untuk saya tegaskan bahawa Gerakan Harapan Baru yang masih berstatus NGO telah berusaha untuk memobilisasi ahli-ahli dan jenteranya seumpama ARif dan Pro-Guam untuk membantu.

6. Pun begitu, ucapan jutaan tahniah dan syabas buat seluruh rakyat Malaysia berbilang kaum; Cina, Melayu, India dan etnik-etnik dari Sabah dan Sarawak serta masyarakat peribumi yang telah turun sejak semalam menyertai gelombang himpunan rakyat #Bersih4 kali ini.

Disebalik semua propaganda, penyertaan etnik Melayu tetap signifikan khasnya generasi anak muda Melayu yang ketara, meyakinkan dan membanggakan.

7. Alhamdulillah, anda semua warga Malaysia yang patriotik telah berjaya menunjukkan bahawa himpunan ini aman tanpa sebarang provokasi. Terima Kasih juga kita rakamkan buat pihak Keselamatan.

8.  Saya ingin menyeru agar sikap profesional yang tinggi ini dikekalkan sehingga ke akhir himpunan ini malam ini.

Kita adalah rakyat Malaysia yang sayangkan negara dan mahukan perosak negara dibersihkan segera.

Tahniah Penganjur Bersih 4.0!

Kami, Harapan Baru, tetap bersama anda,

Amanah  Progresif  Peduli

Dr Dzulkefly Ahmad
Setiausaha
Gerakan Harapan Baru
30 Ogos 2015

KECEWA SEPANTAS KILAT PERMOHONAN NAMA PARTI ISLAM DITOLAK.

August 29, 2015

KENYATAAN AKHBAR

KECEWA SEPANTAS KILAT PERMOHONAN NAMA PARTI ISLAM DITOLAK.

1. Kami pimpinan Harapan Baru merakamkan rasa terkejut dan kecewa dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang menolak permohonan pendaftaran Parti Progresif Islam (PPI) yang kami mohon.

2. Terkejut kerana sepantas kilat keputusan diambil atas permohonan itu. Kalaulah kecekapan tadbir urus sepantas keputusan diambil ini, maka pastinya prestasi tata kelola kerajaan akan dapat dipertingkatkan. Malangnya, sikap pantas penguasa politik ini bersifat selektif. Umum wajar tahu bahawa permohonan kami dihantar pada hari Khamis, 27hb Ogos, bererti jawapan dibuat KDN dalam masa 24 jam.

3. Kami kecewa kerana cita-cita untuk mendapat sebuah wadah yang diberi nama PPI itu ditolak. Meskipun kami sangat memahami yang penting bukanlah diukur pada nama. Namun ia mustahak supaya kami tidak didakwa takut menggunakan nama Islam.

4. Bahkan lebih penting dari itu Islam yang kami perjuangkan tidak lagi menjadi satu fobia di sisi masyarakat bukan Islam. Sementara itu masyarakat Islam pula amat senang dengan Islam yang Inklusif dan memberikan Keadilan dan Kesejahteraan menaungi semua kaum, agama dan budaya dalam negara ini. Perjuangan yang berteraskan “Islam Rahmat Untuk Semua” ini, sekaligus menjadikan Islam tidak lagi milik monopoli mana-mana pihak bahkan sistem Keadilannya dikecapi semua.

5. Apa pun yang mustahaknya dasar kami tetap Islam yang Syumul dan Inklusif serta dicorak oleh pemikiran Maqasid Syariah atau Tujuan dan Matlamat Syariah khasnya dalam pemerintahan dan kenegaraan.

6. Kami terus berusaha dan berdoa agar ALLah akan permudahkan usaha-usaha ke arah pembentukan sebuah parti Islam baru ini.

7. Kami mengundang semua pihak media  ke Hotel Vistana Kuala Lumpur, jam 3 petang 31 Ogos ini, untuk pemakluman tentang parti baharu yang bakal kami lancarkan secara rasmi pada 16hb September nanti.

AMANAH  PROGRESIF   PEDULI

Dr Dzulkefly Ahmad
Setiausaha
Gerakan Harapan Baru
29 Ogos 2015.

GHB to mobilise all members for Bersih 4

August 28, 2015

Gerakan Harapan Baru (GHB) is mobilising for tomorrow’s Bersih 4 rally which will continue over to August 30. – The Malaysian Insider file pic, August 28, 2015.Gerakan Harapan Baru (GHB) is mobilising for tomorrow’s Bersih 4 rally which will continue over to August 30. – The Malaysian Insider file pic, August 28, 2015.

PAS splinter group Gerakan Harapan Baru (GHB) is mobilising all its leaders and members for Bersih 4 tomorrow, even as the Islamist party continues giving the rally the cold shoulder.

GHB members will be present at the five main rallying points in the capital, while its leaders, who are divided according to their home states, will congregate at Masjid Negara.

GHB chairman Mohamad Sabu, his deputy Salahudin Ayub and other GHB leaders from Penang, Perlis and Kedah will gather at Masjid Negara.

Dr Mujahid Yusof, Sany Hamzan, Anuar Tahir, Datuk Phahrolrazi Zawawi and Dr Ismail Salleh will also be at the mosque

GHB members from Johor, Malacca and Negri Sembilan will gather at Central Market, led by Dr Dzulkefly Ahmad, Suhaizan Kaiat, Mazlan Aliman, Aiman Athirah, Adly Zahari, Zulkefly Mohamad Omar and Aminolhuda Hassan.

Members from Wilayah Persekutuan, Selangor and Pahang will meet at Menara Maybank, where they will be led by Dr Hatta Ramli, Khalid Samad, Hanipa Maidin, Izeham Hashim and Dr Hamzah Jaafar.

Sogo will see Kelantan and Terengganu members gathered there, led by Datuk Kamarul Baharin, Datuk Wan Rahim Wan Abdullah, Hasanuddin and Dr Siti Mariah Mahmud.

Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaludin and Asmuni Awi will lead Perak GHB members who will gather in Brickfields.

GHB’s volunteer unit, Amal Relief (Arif) will help with crowd control, while its legal team will provide aid to protesters in need.

Continue reading here..
– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/ghb-to-mobilise-all-members-for-bersih-4#sthash.KgrEqvdi.dpuf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68,670 other followers