Pas daulatkan Islam untuk semua

“Merujuk kepada masdar utama Syariah Islam yakni al-Quran, ayat secara dalil yang jelas menerangkan kedudukan perkara ini seperti dalam surah Az-Zumar: 3, Luqman: 25 dan yang paling jelas, pengakuan Allah sendiri bahawa namanya ditasbihkan dalam tempat ibadat kaum Yahudi dan Nasrani selain masjid di dalam surah Hajj ayat 40. … More Pas daulatkan Islam untuk semua