1MDB: Rakyat tuntut ketelusan pengurusan dana rakyat, PM.

Pendedahan tentang keuntungan IMDB untuk tahun kewangan yang berakhir Mac31, 2013 menunjukkan peningkatan keuntungan sebelum-cukai atau pre-tax sebanyak RM877.7 juta.

Ini jelasnya mengejutkan pelbagai kerana membuat lonjakan ketara berbanding tahun kewangan sebelum 2012 yang mencatatkan keuntungan hanya sebanyak RM44.7 juta.

Untung bersih (net profit) IMDB untuk tahun 2013 adalah sebanyak RM778.2 juta berbanding RM44.7 juta sebelumnya ketika syarikat tidak dikenakan cukai.

Namum apa yang menonjol ialah hutang 1 MDB pada penghujung tahun kewangan 2013 ini telah menokok ke paras RM42 bilion. Ini terdiri dari hutang pinjaman (non-current liabilities) sebanyak RM31 bilion berbanding RM8 bilion tahun sebelumnya.

Bersekali dengan hutang semasa (current) yang bersifat jangka-pended (short-term) jumlah I MDB terkini ialah sebanyak RM42 bilion berbanding RM9bilion pada tahun lalu.

Pun begitu yang ditunjukkan oleh ‘Balance Sheet’ I MDB yang mencatatkan sebanyak RM31 bilion asset pembelian penjana tenaga bebas (IPP) dari Jimah, Tanjung dan Genting sebagai asset-aset tidak semasa (non-current) mereka.

Akaun inilah yang menjadi kontroversi kerana kelewatan hampir setahun kerana didakwa tidak mahu diluluskan oleh pihak auditor syarikat KPMG, salah satu dari ‘Gergasi 4’ atau ‘The Big 4’ syarikat auditor terbesar di dunia.

Dikatakan bahawa akaun ini tertangguh selama hampir setahun baru sahaja diserahkan kepada pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia (CCM) hujung bulan lalu oleh sebuah lagi dari Big 4 yakni Deloitte. Dalam 5tahun operasi, 1 MDB telah diaudit oleh 3 dari 4 Nama Besar (Big 4) firma auditor termasuk Earnst and Young.

Keuntungan yang diperolehi untuk tahun  2013 ini adalah hasil peningkatan pendapatan ke paras  RM2.59 bilion berbanding RM633.2 juta untuk tahun sebelumnya.

Persoalan penting yang mesti dijawab pihak pentadbiran ialah apakah punca peningkatan pendapatan dan keuntungan untuk tahun 2013 ini?

Sangat dikhuatiri bahawa keutungan RM778.2juta seperti dilaporkan itu adalah dicapai melalui langkah penilaian semula atau ‘re-evaluation exercise’ hartanah yang mereka milikki.

Bersambung di sini….


2 thoughts on “1MDB: Rakyat tuntut ketelusan pengurusan dana rakyat, PM.

  1. one govenrment owned fund already got this much loan. nearly the country’s total debt. khazanah recently seeking funds to buy assets in turkey. Ekuinas buying local offshore firms and killing competitors who are not government backed.
    We are doomed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s