Bila RM16.91 bilion dana mengalir keluar dalam 1Q 2012.

05 Sep 2012

 


 (Harakahdaily.net)

Laporan Jabatan Statistik menunjukkan bahawa pengaliran pelaburan keluar (investment outflow) dalam suku pertama mencecah RM16.91bilion.

Ini jelasnya dalah dua kali ganda pelaburan masuk (investment inflow) dalam suku pertama tahun ini sebanyak RM7.48 bilion

Ini bermakna dana pelaburan yang keluar net dari Negara pada suku pertama ini sahaja adalah sebanyak RM9.43 bilion, jumlah yang jauh lebih besar berbanding jumlah RM10.07 bilion untuk seluruh  tahun 2011.

Walaupun ada yang mendakwa ianya baik bagi negara, kalau syarikat-syarikat mengambil kesempatan dengan harga buruh yang murah berbanding di Malaysia sendiri sekaligus mampu menggalakkan sektor ‘eksport’ Negara dalam  bidang pembuatan (manufacturing) yang
menggunakan sumber tempatan.

Malangnya ia bukan sebabnya syarikat-syarikat ini keluar kerana ia tidak bersabit dengan perkara harga buruh yang murah di Negara-negara destinasi mereka yang rata-rata adalah di Negara-negara Asian sendiri.

Sedikit waktu dahulu destinasi utama pelaburan (DDI) yang keluar adalah ke nagara seperti Singapura, Hong Kong, Mauritius, Indonesia, Netherland, Amerika Syarikat, Thailand United Kingdom.

Kajian mendapati bahawa syarikat-syarikat yang dikenalpasti melabur di luar adalah kelompok dari 3 sektor utama NKEA yakni sector minyak dan gas, kewangan dan insuran dan ‘wholesale dan peruncitan’ dan bukan dari sector pembuatan (buruh murah).

Dengan matlamat Najib untuk meningkatkan pelaburan tempatan (DDI) ke paras 80% dari 93% peningkatan pelaburan menjelang 2020,  dan 20% selebihnya dari sumber FDI , trend ini adalah sangat menggusarkan para analis kewangan dan pelaburan kerana jelasnya tidak mapan di segi
tempoh yang lebih jauh.

Program-program ETP dan EPP memerlukan dana pelaburan untuk memacu pertumbuhan. Seandainya syarikat lebih selesa dan yakin melabur di luar maka Negara akan mengalami kekurangan dana untuk menjalankan kegiatan ekonomi khasnya dalam bidang-bidang NKEA yang menjadi pemangkin utama ‘pertumbuhan’.

Satu kajian yang lebih rapi adalah amat diperlukan supaya pihak MITI dan MIDA tidak bermudah dengan penjelasan dan alasan yang sama (generic) dalam menerangkan sebab-sebab berlaku aliran keluar dana pelaburan yang sepatutnya memacu dan mejana pertumbuhan dalam Negara.

Tidak dapat tidak ianya mesti diakui sebagai membayangkan tahap kepercayaan atau tidak kepercayaan pelabur terhadap ‘daya-saing’ dan kemapanan pertumbuhan’ Negara dalam jangka waktu sederhana dan jangka jauh, meskipun telah pelbagai insentif disuntik seperti yang diberikan Najib dalam pelaburan di Hub kewangan Tun Razak Exchange atau TRX.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s