Resolusi sidang MB dan KM Pakatan Rakyat

Resolusi Persidangan Shah Alam
Persidangan Menteri Besar/Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat
29 November 2010, Shah Alam, Selangor

“Meneruskan Cita-cita Rakyat”

Kami, Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat yang menyertai Persidangan Menteri Besar/Ketua Menteri pada hari ini 29 November 2010 di Shah Alam, Selangor, telah memberi perhatian dan mengambil persetujuan atas semua pembentangan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dan pentadbiran.

A. Hasrat

Setelah mengambil kira hasrat pihak Kami yang membentang dan menerima hasil perbincangan peserta Persidangan yang begitu mendalam, bernas dan konstruktif berasaskan perkongsian pengalaman semua peserta, dengan ini Kami menegaskan:

1. Untuk terus memimpin kerajaan Negeri dan bertekad bagi memenuhi keperluan, keinginan dan harapan rakyat;

2. Untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pentadbiran yang terbuka, mengutama nilai-nilai  berteraskan agama dan norma-norma yang disepakati bagi menzahirkan ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus cemerlang;

3. Untuk menentang dan membebaskan amalan rasuah dan salah urus dana awam serta memastikan pengurusan kewangan yang berhemat menurut prinsip integriti;

4. Untuk mengamalkan falsafah ekonomi yang adil dan saksama untuk semua lapisan rakyat, mengutamakan golongan miskin dan terpinggir ke arah mewujudkan masyarakat madani; dan

5. Untuk memastikan sumber kekayaan Negeri diurus secara beramanah, lestari dan mengutamakan kesetabilan berterusan.

B. Janji

Kami, dengan ini berjanji di atas prinsip kesepakatan:

1. Membentuk sebuah pakatan ekonomi antara Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat;

2. Menyediakan persekitaran mesra pelaburan, tidak terlalu birokrasi dan tiada karenah pentadbiran (red-tape);

3. Melaksana apa-apa dasar pembangunan yang boleh disepakati bersama terutama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik;

4.Meneruskan penambah-baikan pengurusan dan pentadbiran, sama ada secara rasmi atau tidak rasmi menerusi penglibatan pemimpin, pembuat dasar dan pegawai-pegawai antara Negeri Pakatan Rakyat; dan

5. Memastikan amalan persefahaman dan kelunakan hubungan antara politicians dan pentadbir ke arah memantapkan hubungan kepimpinan parti dengan kerajaan Negeri.

C. Komited

Kami selanjutnya komited untuk “meneruskan cita-cita rakyat” berpandukan satu set dasar awam dan agenda bertindak:

1. Mengurangkan peningkatan kos hidup khususnya kepada golongan masyarakat berpendapatan rendah;

2. Mengiktiraf hak rakyat menerima maklumat, dengan cara menggubal Enakmen Kebebasan Maklumat;

3. Mengiktiraf kepentingan untuk menangkis serangan media BN, dengan menubuh satu badan yang dilengkapi infrastruktur media yang boleh berkongsi berita antara Negeri Pakatan Rakyat;

4. Mengiktiraf hak rakyat untuk pemilikan tanah, dengan mempercepat proses pemberian hak milik tanah kepada yang layak;

5. Mengiktiraf hak rakyat menikmati prasarana sempurna demi keselesaan hidup, dengan cara meningkatkan kecekapan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan dan mana-mana agensi di bawah Kerajaan Negeri;

6. Memberi keutamaan kepada projek perumahan rakyat dengan peruntukan kewangan yang munasabah, menerusi penubuhan task-force perumahan di peringkat negeri dan daerah;

7. Menjamin ‘security’ makanan Negeri, dengan cara amalan sistem pengagihan bantuan dan pengeluaran standard membantu nelayan, petani, dan penternak.

8. Memastikan pelaburan berlaku dalam projek-projek ekonomi, dengan cara Negeri Selangor menyediakan dana pemula (seed money) sebanyak RM10 juta dalam “dana kelab” (club deal) bagi membantu Negeri-negeri Pakatan Rakyat yang lain;

9. Mengiktiraf hak rakyat menggunakan kebebasan memilih, dengan mengusahakan pilihan raya Kerajaan Tempatan menjadi kenyataan;

10. Mencipta persekitaran yang berterusan dan didiami melalui persekitaran selamat, bersih, dan hijau.

Kami menyedari kebelakangan ini berlaku amalan Kerajaan Pusat yang semakin menghakis hak-hak Negeri di sebalik pembuatan dasar-dasar yang tidak pro-rakyat;  berlaku keterbatasan kuasa Negeri di sebalik amalan federalisme yang mendiskriminasikan Negeri;  dan Kami mengakui ada beberapa kekangan kuasa dalam berhadapan dengan kuasa Pusat.

Namun demikian, Kami percaya dengan memiliki kepemimpinan yang baik dari segi
visi dan arah tuju dalam mentadbir Negeri, maka Kami bersepakat untuk
mewujudkan penyelarasan pelaksanaan dan perkongsian pengalaman serta pewujudan jawatankuasa bersama demi pembangunan Negeri dan kemajuan rakyat.

Justeru siri forum berkala melibatkan exco dan pegawai masing-masing Negeri akan dilaksanakan bagi meningkatkan komitmen ke arah meneruskan cita-cita Pakatan Rakyat, demi memenuhi keperluan, keinginan dan harapan rakyat.

Adalah Kami Menteri Besar/Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat, Menerima resolusi ini untuk dilaksanakan.

Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat
(Menteri Besar Kelantan)

Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim
(Menteri Besar Selangor)

Lim Guan Eng

(Ketua Menteri Pulau Pinang)

Datuk Seri Azizan Abdul Razak
(Menteri Besar Kedah)


2 thoughts on “Resolusi sidang MB dan KM Pakatan Rakyat

 1. Penyataan Sikap MB dan KM Pakatan rakyat ini cukup bagus dan tepat masa/timely.

  Pewartaan Butir C.2, 5 & 9 sangat di sanjung tinggi.

  Pengubalan dan institusinalisasi/institutionalization C.2 berkenaan EKM akan memberi tapak kukuh pabila PR mengambilalih kuasa Pusat, insya’Allh.

  Butir C. 5 & 9 membahas peranan dan perkhidmatan pemerintah tempatan/local government. Keberadaan pemerintah tempatan amat diperlukan dalam usaha pemantapan and pengisian demokrasi lokal. Sistem kepentadbiran awam dari unit Pemerintah Tempatan, Negeri dan Federal sepatutnya sudah wujud. Delocalization of local government yang bermula dari Usul Senator Atinahapan di awal 70s telah mendangkal demokrasi Malaysia. ketiadaan nya semenjak awal 70s telah menempang amalan dan penghayatan demokrasi. Mudah mudahan mengembalian semula sistem pemerintah tempatan membantu kukuh pengisian demokrasi dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat.

  Saya amat kecewa dengan penghakisan hak hak Negeri/State rights, keterbatasan kuasa Negeri/ Limitation of State rights and powers dan pengekangan kuasa negeri berhadapan dengn Kuasa Pusat/Federal rights and powers vs State rights and powers.

  Mungkin baik juga meghidupkan atau memperjelas (semula) gagasan constitutionally binded formulation/itemization/enumeration of State rights vs Federal rights. Adakah kecenderongan ini amat perlu atau tepat masanya di Malaysia, saya kurang pasti. Saya melihat ini dari kacamata dari amalan berpolitik di AS dimana dari awal awal lagi pensejarahan isu state rights dan Federal rights sudah mencengkan negara AS . Di AS, local government kukuh kerna kesemua disiplin Sains Politik dan Pentabiran Awam menghasilkan graduan yang boleh berkhidmat di Pusat, Negeri dan Local government. Pengarahan mata kuliah Sains Politik dan pentadbiran Awam boleh di katakan aplikasi ke Pusat, Negeri dan Local government.

  Saya tidak tahu sejauh mana bergunanya ilmu Sains Politik dan Pentadbiran Awam dalam pembangunan, pertumbuhan dan pengelokan perkhidmat di tahap pentadbiran tempatan.

  Waallahu A’lam.

 2. YB Dr. Dzulkefly,

  Resolusi yg disebut diatas memang baik dan wajib dipraktikkan secepat mungkin supaya rakyat boleh dapat manfaat darinya. Resolusi tersebut pun mesti diberitahu kepada rakyat melalui ceramah umum supaya mereka boleh tengok betapa efisien and berprihatinnya Kerajaan Pakatan Rakyat supaya mereka boleh buat perbandingan dengan BN dan membuat keputusan yang tepat dan bijak pada masa PRU-13 nanti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s