Skip to content

Belanjawan PR 2015: “Revolusi Desa” – antara 4 teras Tindakan Segera

October 9, 2014

SALMIYAH HARUN | 09 Oktober 2014. (HarakahDaily)

KUALA LUMPUR: Belanjawan Malaysia 2015 Pakatan Rakyat mencadangkan Revolusi Desa bagi memanfaatkan potensi kawasan desa dengan melancarkan program yang membawa kegiatan ekonomi, pentadbiran dan pendidikan.

Salah seorang jawatankuasa Belanjawan Pakatan rakyat Dr Dzulkefly Ahmad berkata peranan Pemodalan Nasional Berhad (PNB) diberi tugas sebagai syarikat pelaburan negara yang bertanggungjawab membangun sektor pertanian desa sebagai sektor ekonomi negara.

“Kayu ukur yang khusus akan dilaksanakan terutama dari segi kandungan teknologi projek bermatlamat untuk angkat pertanian sebagai industri utama negara yang memenuhi keperluan mengurangkan pergantungan kepada import makanan,”katanya.

Beliau turut menggesa kerajaan mewujudkan lebih banyak bandar satelit terutama diluar Lembah Klang dengan memindahkan institusi dan jabatan kerajaan ke bandar satelit ini.

Selain itu, Revolusi Desa katanya perlu juga menekankan program perumahan desa bagi menyediakan rumah yang boleh disewa atau dibeli oleh penduduk desa pada kos yang berpatutan.

“Dibantu oleh skim insentif dari kerajaan kepada pemaju dan institusi kewangan untuk menggalakan pemaju turut membangunkan perumahan di kawasan itu,” katanya.

Menghuraikan rancangan utama Revolusi Desa, katanya, menaiktaraf mutu perkhidmatan pendidikan di desa baik dari segi infrastruktur hinggalah kepada mutu tenaga pengajar perlu dilaksankan.

“Pembinaan sekolah berasrama penuh dan separa penuh yang baru di kawasan desa agar sekolah yang lebih bermutu dapat dimaksimakan kemahiran melalui kerjasama dengan sekolah tempatan,”katanya.

Sehubungan itu, turut ditekankan dalam merealisasikan Revolusi Desa termasuklah intensif pelepasan cukai kepada koperasi atau syarikat yang berjaya menggabungkan guna tanah desa bagi menjalankan aktiviti pertanian bernilai tinggi.

Bagitu juga fungsi FAMA perlu disemak dan dinaiktaraf agar lebih berkesan dalam memasarkan keluaran ekonomi desa serta naik taraf kemudahn infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di kawasan desa.

Justeru katanya, menghidupkan ekonomi desa juga selari dengan prinsip pentadbiran Pakatan Rakyat yang telah dimuatkan dalam dokumen sebelum ini seperti Buku Jingga dan manifesto rakyat. - HARAKAHDAILY 9/10/2014

Revolusi Desa

Belanjawan Pakatan Rakyat 2015 mengiktiraf potensi ekonomi yang ada di kawasan desa dan tanggungjawab kerajaan mewujudkan sistem ekonomi desa yang memacu kesejahteraan desa.

Keutamaan menghidupkan ekonomi desa juga selari dengan prinsip pentadbiran Pakatan Rakyat yang telah dimuatkan dalam dokumen-dokumen sebelum ini seperti Buku Jingga dan Manifesto Rakyat yang akan mengangkat desentralisasi wilayah sebagai satu pendekatan pentadbiran utama.

Melalui desentralisasi, Pakatan Rakyat akan melancarkan program-program yang membawa kegiatan ekonomi, pentadbiran dan pendidikan ke kawasan-kawasan desa agar sumber ekonomi yang memacu kegiatan ini akan turut serta dialihkan ke kawasan-kawasan desa.

Belanjawan Pakatan Rakyat 2015 mencadangkan Revolusi Desa untuk memanfaatkan potensi ekonomi kawasan desa.

Rancangan utama Revolusi Desa adalah seperti berikut:

1. Permodalan Nasional Berhad (PNB) akan diberi tugas sebagai syarikat pelaburan negara yang bertanggungjawab membangunkan sektor pertanian desa sebagai sektor ekonomi negara. Kayu ukur yang khusus akan dilaksanakan terutamanya dari segi kandungan teknologi projek yang dilaksanakan, peluang pekerjaan yang dihasilkan, kecekapan guna tanah dan lain-lain. Matlamatnya adalah untuk mengangkat pertanian sebagai industri utama negara yang memenuhi keperluan mengurangkan pergantungan kepada import makanan di samping menyuntik kegiatan ekonomi yang boleh mengatasi faktor-faktor kehambaran yang dihuraikan sebelum ini.

2. Mewujudkan lebih banyak bandar satelit utama di luar Lembah Klang dan dipindahkan institusi dan jabatan kerajaan ke bandar-bandar satelit ini. Kawasan desa yang berhampiran dengan bandar satelit utama ini akan mendapat kesan ekonomi dari meningkatnya aktiviti ekonomi di bandar-bandar satelit ini.

3. Program perumahan desa untuk menyediakan rumah yang boleh disewa atau dibeli oleh penduduk desa pada kos yang berpatutan. Program ini perlu dibantu oleh skim insentif dari kerajaan kepada pemaju dan institusi kewangan untuk menggalakkan pemaju turut membangunkan perumahan di kawasan (sama ada dalam bentuk potongan cukai, insentif modal atau usahasama tanah) dan institusi kewangan memberikan pembiayaan bagi pembeli rumah di desa (sama ada dalam bentuk jaminan kredit atau pinjaman bersama).

4. Naiktaraf mutu perkhidmatan pendidikan di desa baik dari segi infrastruktur hinggalah kepada mutu tenaga pengajar. Pembinaan sekolah-sekolah berasrama penuh dan separa penuh yang baru di kawasan desa agar sekolah-sekolah yang lebih bermutu dapat dimaksimakan kemahirannya melalui kerjasama dengansekolah-sekolah tempatan.

5. Insentif pelepasan cukai kepada koperasi atau syarikat yang berjaya menggabungkan guna tanah desa bagi menjalankan aktiviti pertanian bernilai tinggi mengikut syarat-syarat yang ditetapkan kerajaan. Ini bertujuan menggalakkan gabungan tanah milik persendirian dalam satu bentuk usahasama projek yang mempunyai  skala ekonomi yang lebih besar.

6. Fungsi dan kemahiran agensi pemasaran seperti FAMA perlu disemak dan dinaiktaraf agar lebih berkesan dalam memasarkan keluaran ekonomi desa

7. Naiktaraf kemudahan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di kawasan desa Pakatan Rakyat percaya pelaburan seperti yang disebut di atas boleh mewujudkan gelombang kerancakan sosio ekonomi desa selaras dengan matlamat Revolusi Desa yang diangkat menjadi agenda nasional.

Sila Rujuk:

Belanjawan Malaysia 2015 Pakatan Rakyat

Surat terbuka buat Menteri Kewangan sempena Bajet 2015

October 8, 2014

Bajet 2015: Surat terbuka buat Menteri Kewangan (HarakahDaily)

Buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan.

Di ambang Bajet 2015, izinkan saya membuat hanya satu teguran sahaja dan akan susuli dengan yang lain kemudian.

Memang ia tidak akan dapat merubah apa-apa seperti yang termaktub dalam Rang Undang-Undang Bekalan Perbelanjaan 2015.

Surat Terbuka ini bertujuan sekadar mengingatkan YB Menteri Kewangan dalam rangka nasihat serta semak-imbang sekaligus seperti dianjurkan lisan Rasul AlLah (saw)..”Bahawa Agama itu Nasihat..”.

Ini Bajet ke-enam YB sejak mengambil alih tampuk pemerintahan pada April 2009.

Ia bajet terakhir menutup tirai Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) yang bermula pada tahun 2011 dan tamat tahun 2015.

YB tidak perlu dingatkan bajet adalah alat fiskal utama sesebuah kerajaan demokrasi yang mengatur susun perbelanjaan dari sumber pendapatan.

Bajet juga membuat anggaran tentang tahap pertumbuhan yang ingin dicapai buat tahun tertentu, sekaligus menangani tahap inflasi dan pengagguran (unemployment).

Itu aspek makroekonominya.

Pujian boleh diberikan kepada YB tentang tahap pengangguran yang rendah di negara kita ini.Terkini 2.4%.

Sayugia saya ingatkan sejak 2009, YB tidak berjaya mencapai tahap ‘lulus’ dalam ‘KPI’ yakni ‘6% pertumbuhan ekonomi’ yang YB sendiri sasarkan.

Ya YB gagal, dan hanya capai 4.5% hingga 5% sahaja secara purata.

Sebab itu saya memahami YB sangat seronok kerana mencapai 6.2% pada suku pertama dan 6.4% pada suku kedia tahun ini (2014).

Saya juga faham mengapa YB suruh penerangan Umno dibuat seluruh Negara tentang ‘kejayaan’ tersebut.

Yakinlah YB, rakyat tidak akan marah dan memaki hamun YB jika tidak kesampaian angka yang ingin dicapai.

Seandainya YB berjaya capai melebihi 6% pertumbuhan pun, rakyat juga tidak memahami erti dan mungkin tidak pun dapat merasakan kesan baiknya kepada kehidupan mereka.

Nah ketahuilah YB sesungguhnya angka-angka makroekonomi ini tidak punya erti bagi rakyat teramai kecuali segelintir yang benar-benar celik ekonomi.

Namun YB seandainya saya dedahkan kepada mereka dan ‘menghasut’ mereka YB-lah Menteri Kewangan yang bukan sahaja ‘gagal’ mencapai markah lulus bahkan sebaliknya adalah Menteri Kewangan yang sangat culas, cuai bahkan ‘curang’ dalam tadbir-urus kewangan awam negara yang diamanahkan rakyat, maka kesannya adalah berat kepada YB!

Saya minta dalam Surat Terbuka ini, supaya YB berhenti membelanjakan sumber pendapatan negara dan kekayaan negara dengan cara boros, cuai dan terkadangkali tidak telus dan bertanggungjawab!

Mengikut rekodnya, YBlah Menteri Kewangan yang ‘tidak pernah gagal’ memohon “Perbekalan Tambahan” atau mudahnya ‘Bajet Tambahan’ setiap tahun sejak 2009.

Saya boleh memahami keperluan YB untuk memohon bajet tambahan tahun 2009 sebab kemelut atau krisis ekonomi.

Negara memerlukan berbelanja secara ‘suntikan fiskal’ atau ‘fiscal stimulus’ untuk mengepam ekonomi dalam keadaan ekonomi meleset sesuai dengan konsep ekonomi ‘counter-cyclical’ berdasarkan teori Keynesian.

Ya betul, tetapi YB ‘kesedapan’ dan ‘ketagih’ memohon paling tidak dua kali setahun sehingga kini, hampir-hampir RM20 bilion setiap tahun. Ini tidak termasuk RM157 bilion yang YB belanja secara ‘off-budget spending’ atau tidak dibentang dalam Bajet ke Parlimen termasuk projek infrastruktur terbesar seperti MRT dan pelbagai jaminan kepada pinjaman 1-MDB.

Semua jaminan pinjaman ini akhirnya akan menjadi hutang kerajaan Pusat seandanya mereka gagal bayar. YB juga tahu negara maju OECD, termasuk United Kingdom tidak mengizinkan perbelanjaan seperti ini dilakukan lagi. HUtang seperti inilah, antara faktor utama yang menjadi Spain dan Italy jatuh bankrap.

Hentikan tabi’at buruk ini…stop the overspending!

Lebih buruk lagi, perbelanjaan sebenarnya dibuat dahulu dan permohonan dibuat kemudian sekaligus menjadikan Parlimen satu ‘Rubber Stamp’! Bahkan paling tidak sopan, kerajaan UBN sengaja mengunjurkan ‘pendapatan yang rendah’ (revenue) supaya ‘defisit bajet’ – nisbah pendapatan rendah.

Bila pungutan cukai lebih baik dari ramalan, YB dan Kabinet memohon ‘tambahan’ kerana tidak menampakkan ‘defisit fiskal’- nisbah KDNK-yang lebih tinggi sebab ‘pengutan cukai lebih baiknya’ kononnya.
Trik lama ini bukan YB sahaja yang guna, bahkan PM terdahulu pun dah lama guna.

Baca seterusnya…..

Warta segera barang dikenakan GST – Terutamanya Petrol

October 3, 2014

MUHAMMAD FAIZAL | 02 Oktober 2014. (HarakahDaily)

KUALA LUMPUR: Pengarah‎ Pusat Penyelidikan PAS Pusat, Dr Dzulkefly Ahmad meminta kerajaan mewartakan segera senarai barangan yang dikenakan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) bagi memastikan rakyat tidak terperangkap dengan keadaan ekonomi.

Menurut beliau, pewartaan senarai berkenaan, terutamanya petrol, sepatutnya dilakukan pada Ogos lalu, namun sehingga sekarang kerajaan gagal berbuat demikian.

“Ini menimbulkan teka-teki kerana kerajaan sehingga sekarang gagal mewartakan penyenaraian barangan yang bakal dikenakan GST sebanyak enam peratus.

“Kelambatan ini akan menyebabkan rakyat berada dalam perangkap ekonomi, adakah bahan bakar seperti petrol dan diesel terlibat dengan GST atau pun tidak, ini perlu dijelaskan kerajaan,” jelasnya pada program Bicara Harakah ‘Bajet 2015: Cabaran Rakyat’ di MyHarakah Bazaar hari ini.

Tambah beliau lagi, kebimbangan mula timbul apabila rakyat berdepan dengan kenaikan harga petrol RON95 sebanyak 20 sen mulai tengah malam tadi menjadi RM2.30 seliter dan adakah kenaikan terus meningkat apabila GST dilaksanakan nanti.

“Pakatan Rakyat kekal membantah pelaksanaan GST oleh kerana pendapatan rakyat yang masih rendah.

“Kalau sebelum ini cukai hanya dikenakan kepada golongan tertentu sahaja tetapi dengan GST ia meliputi kesemua rakyat dan tidak ada yang terkecuali.

“Kita membawa hujah tidak mengizinkan GST dilaksanakan kerana ia merupakan cukai yang dikenakan kepada semua rakyat tanpa mengira jumlah pendapatan mereka,” sambung beliau.

Ahli Jawatankuasa PAS Pusat itu turut memberitahu, permentangan bajet 2015 nanti perlu menekankan sumber pendapatan baru negara dan bukannya melalui GST.

“Bajet 2015 merupakan cabaran tahun akhir kerajaan untuk Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK10), sebelum beralih kepada RMK11.

“Kerajaan hanya melihat GST sebagai sumber utama sedangkan mereka tidak melihat pendapatan baru dari sumber yang lain,” katanya lagi. – HARAKAHDAILY 2/10/2014

Baca juga :

Minyak naik, GST: Kenaikan berantai tambah beban rakyat

Just tell us if GST will be on fuel too, PAS leader tells Putrajaya

Just tell us if GST will be on fuel too, PAS leader tells Putrajaya

October 3, 2014

Motorists queue up to fill their vehicles with petrol before the nationwide 20 sen petrol price increase at midnight in George Town, October 1, 2014. — Picture by K.E. OoiMotorists queue up to fill their vehicles with petrol before the nationwide 20 sen petrol price increase at midnight in George Town, October 1, 2014. — Picture by K.E. OoiKUALA LUMPUR, Oct 3 — Just a day after Malaysians were sent rushing to the pumps to fill up before yesterday’s fuel price hike, PAS leader Dr Dzulkefly Ahmad urged the government to publicly disclose if it will be imposing the 6 per cent Goods and Service Tax (GST) on petrol and diesel.

The PAS Research Centre executive director yesterday pressed Putrajaya to issue a gazette and clearly state the items that fall into three categories under the new tax scheme that will be rolled out next April.

“List down what is in the 6 per cent category, list down what is in the tax-exempted category and list down what is in the zero-rated category,” he told a forum on the Budget 2015 here.

“Until today, our question is whether petrol is in the 6 per cent list or not? They still don’t want to answer,” he said.

Last month, Putrajaya was forced to deny reports that petrol and diesel would be subjected to the GST, with Deputy Finance Minister Datuk Ahmad Maslan saying that the government has “not made a final decision” on this matter.

If fuel is subjected to the GST, it would cause a hike in the prices of other goods and services, Dzulkefly said.

“This will spark a chain effect, knock-on effect on many other goods and services,” the PAS central committee member said.

In the same forum, Dzulkefly claimed that the government’s insistence in rolling out the GST is because it was “desperate” for a revenue source.

But Dzulkefly reiterated opposition pact Pakatan Rakyat’s stand that the country was not yet ready for the implementation of the GST, listing down the conditions that should be fulfilled before the broad-based consumption tax can be implemented.

Among the conditions that should be present before the government introduces the GST are the growth of largely stagnant wages, the stopping of leakages of public funds, the introduction of the Capital Gains Tax (CGT) as another form of government revenue, he said.

The government also has to first dismantle monopolies in the economy and address the Approved Permits (AP) issue.

“Dismantle monopolies. Don’t distort the market forces of supply and demand. Allow healthy competition, because according to the laws of supply and demand, prices will go down if it wasn’t choked by monopolies,” Dzulkefly said.

On October 1, the Domestic Trade, Cooperative and Consumerism Ministry announced that fuel subsidies will be cut by 20 cents, increasing the prices for RON95 petrol and diesel to RM2.30 per litre and RM2.20 per litre respectively.

Since last September, Putrajaya has taken aggressive cost-cutting measures to address its chronic budget deficits, including cuts to fuel and sugar subsidies as well as increasing electricity tariffs.

Prime Minister Datuk Seri Najib Razak is scheduled to table the Budget 2015 in Parliament on October 10.

- See more at: http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/just-tell-us-if-gst-will-be-on-fuel-too-pas-leader-tells-putrajaya#sthash.WHCQN9Aj.dpuf

Azmi Sharom ‘chased out’ of UKM campus……Bigotry isn’t going to breed Innovation, Excellence and Leadership!

October 2, 2014

BY ANISAH SHUKRY

Published: 2 October 2014

Law professor Dr Azmi Sharom (centre) at a parking lot outside UKM, after being denied entry into the university. – Pic courtesy of Jun Keong Lee, October 2, 2014.

Law professor Dr Azmi Sharom (centre) at a parking lot outside UKM, after being denied entry into the university. – Pic courtesy of Jun Keong Lee, October 2, 2014.Law professor Dr Azmi Sharom (centre) at a parking lot outside UKM, after being denied entry into the university. – Pic courtesy of Jun Keong Lee, October 2, 2014.A programme aimed at raising awareness on the hazards of the Sedition Act turned into a “life lesson” for Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ‎students after the invited speaker, law‎ lecturer Associate Professor Dr Azmi Sharom, was “chased out” of the venue by security guards‎.‎

Azmi, who was charged with sedition on September 2, had been invited by Gabungan Mahasiswa UKM (GMUKM) to officiate an anti-sedition act movement and speak with the students on the colonial-era law at UKM’s campus in Bangi last night.

But the night took a strange twist when the Universiti Malaya law professor discovered multiple roadblocks mounted on campus‎ to prevent him and the media from attending the event.

‎”One of the organisers picked me up at the entrance and told me we had to enter on foot due to the roadblocks,” Azmi told The Malaysian Insider.

“So we sneaked into the campus, only to be chased out by the guards when we reached the venue.‎ They didn’t give any reason. They just said that the university management had ‘haramkan’ (banned) the event.

“Hundreds of students had already arrived at the venue, but the guards politely and adamantly told me to leave.

“So we congregated at a parking lot outside the campus, and I gave a speech for about 20 minutes as it was just really hot and dark and uncomfortable and it was getting late.”

Despite this, Azmi laughed off the experience, saying that it was a good “life lesson” for the students on how far authorities would go to stifle their ‎freedom of expression.

“It’s certainly more interesting than anything I could have taught them if the programme had gone on smoothly.”‎

The UKM event poster featuring Azmi Sharom. – Pic courtesy of Jun Keong Lee, October 2, 2014.The UKM event poster featuring Azmi Sharom. – Pic courtesy of Jun Keong Lee, October 2, 2014.‎Earlier that night, attempts by The Malaysian Insider to enter the premise and cover the programme were futile as guards were on the alert for any media presence and had set up multiple roadblocks.

The UKM event poster featuring Azmi Sharom. – Pic courtesy of Jun Keong Lee, October 2, 2014.

“We have orders from the vice-chancellor to prevent any media from entering the university tonight,” a guard at the entrance of the varsity, where the first roadblock was set up, told The Malaysian Insider.

“Even this speaker is not supposed to enter, as there are‎ fears he will incite the students and commit sedition tonight,” he added, pointing to the photograph of Azmi in a poster of the programme‎.‎

A copy of the poster held by the guards had the words “no media ‎allowed inside” scribbled in handwriting at the top.

The programme had not been approved by the university, the guard told The Malaysian Insider, adding that the GMUKM was an “opposition group”.

‎Police were also present on campus as cars slowly came into the premise, each one inspected at the multiple roadblocks set up every few hundred metres apart.

The Malaysian Insider was forced to turn away at ‎the second roadblock, after a police officer confirmed that the programme had been cancelled and the roadblocks were mounted to prevent media coverage.

‎When contacted, GMUKM member Jason Ng said that their application to hold the dinner programme had been rejected by the university, but they still wanted to go on with it.

“You know how it’s like… when we try to invite people like Professor Azmi, they feel it’s not suitable, they won’t allow it,” he said.

Last month, Azmi was charged under Section 4(1)(b) and Section 4(1)(c) of the act over his comments in a news article titled “Take Perak crisis route for speedy end to Selangor impasse, Pakatan told.”

If convicted under either charges, he will face a maximum fine of RM5,000 or jailed up to three years, or both. – October 2, 2014.‎‎
– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/azmi-sharom-chased-out-from-ukm-campus#sthash.wR5CxMJc.dpuf

MB Selangor umum portfolio Exco baharu – Semoga dibimbingi Taufiq dan Inayah AlLah SWT!

October 1, 2014

Oct 1 2014 / Fazallah Pit

Oleh Naeem Raffi  (Selangorkini.com)

SHAH ALAM, 1 OKT : Datuk Menteri Besar, Mohamed Azmin Ali mengumumkan portfolio baharu pentadbirannya yang menyaksikan beberapa portfolio digabungkan bagi meningkatkan prestasi dan menjamin produktiviti dalam pentadbiran baharu.

“Barisan exco baru diberi suntikan nafas segar dengan penjenamaan baru beberapa portpolio seiring tuntutan cabaran semasa,” kata Azmin di satu sidang media seusai mempengerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, hari ini.

Persuruhjaya PAS Selangor, Iskandar Abdul Samad diberi peranan penting memimpin tugasan perumahan rakyat, manakala pemimpin veteran DAP, Teng Chang Khim memimpin tugasan pelaburan dan industri.

Berikut merupakan senarai penuh Exco Selangor dengan portfolio masing-masing:

DSC_0059

PC MB Azmin di SUK (5)Datuk Menteri Besar Mohamed Azmin Ali (PKR – Bukit Antarabangsa)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kewangan, Pembangunan Tanah, Pengurusan Sumber Alam, Majlis Tindakan Ekonomi Negeri (MTEN) Selangor, dan Penerangan.

teng chang kim 1Datuk Teng Chang Khim (DAP – Sungai Pinang)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian (IKS) & Perdagangan, dan Pengangkutan.

YB Iskandar 2Iskandar Abdul Samad (PAS – Chempaka)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan, dan Kehidupan Bandar.

elizabeth batu caves pc 01Elizabeth Wong Keat Ping (PKR – Bukit Lanjan)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, Alam Sekitar, Teknologi Hijau, dan Hal Ehwal Pengguna.

ean yong hian wahEan Yong Hian Wah (DAP – Seri Kembangan)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan, Pemutihan Kilang Haram, dan Pembangunan Kampung Baru.

yunusDr Ahmad Yunus Hairi (PAS – Sijangkang)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Jawatankuasa Adat Melayu, Pembangunan Desa dan Kampung Tradisi.

daroyahDr Daroyah Alwi (PKR – Sementa)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan, Hal Ehwal Wanita dan Keluarga.

V-GanabatirauV Ganabatirao (DAP – Kota Alam Shah)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kemiskinan, Kerajaan Prihatin, dan Pekerja Ladang.

niknazmiNik Nazmi Nik Ahmad (PKR – Seri Setia)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pembangunan Modal Insan, Sains dan Teknologi dan Inovasi.

Amirudin1Amirudin Shari (PKR – Batu Caves)

Generasi Muda, Sukan, Kebudayaan dan Pembangunan Usahawan.

YB Zaidy Bin Abdul TalibZaidy Abdul Talib (PAS – Taman Templer)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani.

HM

Menziarahi semula Muktamar PAS ke-60 oleh Dzulkefly Ahmad

October 1, 2014

Dzulkefly Ahmad (TMI)

Published: 1 October 2014

Setelah tirai Muktamar PAS ke-60 berlabuh dan debu-debu tapak muktamar mendap di Batu Pahat, diri ini yang mengemudi Pusat Penyelidikan PAS sekali lagi terpaksa memungut segala peninggalan pengkisahan atau naratifnya.

Naratifnya diketahui umum cukup berbeza. Buat julung kalinya, seteru atau lawan politik terlepas dari fokus serangan, samada pembahas dari perwakilan mahupun dari pihak pimpinan dari atas pentas.

Sememangnya dari ungkapan tema Muktamar, telah jelas bahawa penekanan seluruh perjalanan Muktamar pada kali ini akan bersifat “melihat ke dalam” sebagai satu introspeksi.

Wajar juga mengorientasikan Muktamar “ke dalam” mentelahan wujud beberapa konflik yang tidak terungkai atau “unresolved conflict” sejak krisis Selangor, bahkan lebih awal dari itu.

Penulis tidak mempertikaikan hak perwakilan, khasnya kepimpinan terutamanya Tuan Guru Presiden untuk membuat mahasabah dan penegasan secara terbuka kepada mana-mana pihak sekalipun. Itu bukan sahaja hak, bahkan tanggungjawab pemimpin parti khasnya Presiden.

Pun begitu, bagi semua yang berucap, persoalan kritikalnya ialah: Apakah kita mencapai maksud ucapan kita ataukah sebaliknya yang telah berlaku?

Baca seterusnya di sini…
– See more at: http://www.themalaysianinsider.com/opinion/dzulkefly-ahmad/article/menziarahi-semula-muktamar-pas-ke-60#sthash.mU8cXRhn.dpuf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57,618 other followers